APA-richtlijnen

Hoe kunnen we helpen?

Je bent nu hier:
Print

Verwijzen naar bronnen in de tekst volgens APA 7

Je hebt je literatuur verzameld en begint met schrijven. Hoe zat het nu met de APA-regels? Punten, komma’s, namen met tussenvoegsels en initialen? Een trucje is om in je studieboeken of artikelen te kijken hoe zij verwijzen, maar de APA-richtlijnen worden niet in elk boek en door elk tijdschrift tot op de letter (of komma) aangehouden. Daarom hier een uitleg hoe te verwijzen in de tekst.

Wanneer verwijs je?

Het is belangrijk om te bedenken dat je altijd verwijst als je je ergens op baseert. Geen verwijzing betekent dat het jouw eigen werk is. In principe is het plagiaat wanneer je niet verwijst terwijl je je wel op een bron baseert. Je verwijst dus naar literatuur in de inleiding en discussie, maar eventueel ook in de methode en resultaten wanneer je bijvoorbeeld een afbeelding overneemt, zoals een tabel of figuur, of wanneer je naar een bestaande vragenlijst verwijst.

Manieren van verwijzen

Je kunt op twee verschillende manieren verwijzen. Je kunt een letterlijk citaat geven van een bron of je kunt het parafraseren: in eigen woorden beschrijven. Het één heeft niet zozeer de voorkeur boven het ander. Het belangrijkste is dat je parafrase of citaat jouw tekst ondersteunt, maar niet vervangt.

Letterlijk citaat

Een letterlijk citaat staat volgens de APA-richtlijnen niet cursief (behalve dat wat de auteur zelf cursief heeft gezet) en is onbewerkt, dus ook niet vertaald. Je mag wel een hoofdletter aan het begin van je citaat zetten wanneer je niet vanaf het eerste woord van de zin citeert.

  • Als het citaat minder dan 40 woorden beslaat, zet je het tussen aanhalingstekens en de verwijzing voor de punt, bijvoorbeeld:

“Wanneer in je databestand extreme waarden voorkomen, de zogenoemde uitbijters, is het verstandig die in je analyse buiten beschouwing te laten, deze kunnen je resultaten namelijk erg vertekenen” (Baarda, 2009, p. 116).

  • Als het citaat 40 woorden of meer beslaat, staat het niet tussen aanhalingstekens, maar in een ingesprongen apart stuk tekst. De verwijzing komt dan na de laatste punt, bijvoorbeeld:

Het operationaliseren is een proces waar je goed over na moet denken. Het dwingt je ook, om jezelf de vraag te stellen of je alle dimensies van een begrip wilt meten of dat je je beperkt tot één of een aantal dimensies. (Baarda, 2009, p. 70)

Overigens mag je in beide gevallen ook vooraf verwijzen naar de bron, bijvoorbeeld:

Baarda (2009, p. 76) zegt hierover: “Doordat de kwalitatieve onderzoeker vaak dichter bij de werkelijkheid blijft dan de kwantitatieve onderzoeker is wat de ecologische validiteit van onderzoek wordt genoemd, bij kwalitatief onderzoek vaak groter.”

Bij een letterlijk citaat noem je ook het paginanummer, tenzij dat niet van toepassing is, zoals bij een website.

Parafrase

Een parafrase is een stuk tekst waarvan je de inhoud ergens vandaan haalt, maar je zet het in je eigen woorden (maar natuurlijk wel met wetenschappelijk taalgebruik). Dit staat dus niet tussen haakjes. Bijvoorbeeld:

Volgens Baarda (2009) ligt bij kwalitatief onderzoek het gevaar van subjectiviteit op de loer.

Of

Bij kwalitatief onderzoek ligt het gevaar van subjectiviteit op de loer (Baarda, 2009).

Waar staat de verwijzing naar de bron?

Je mag zelf bepalen of je aan het begin of aan het einde van een citaat of parafrase verwijst, of zelfs halverwege een zin, zolang maar duidelijk is welke tekst bij welke bronvermelding hoort. Het is bij langere parafrases niet altijd direct duidelijk waar deze begint en eindigt, dus dan is het logisch om aan het begin te verwijzen.

Wanneer na een bronvermelding één of meerdere andere bronnen worden aangehaald en vervolgens nogmaals naar de eerdere bron wordt verwezen, verwijs je opnieuw naar eerste bron volgens APA 7. 

Hoe ziet een verwijzing in de tekst eruit?

Meerdere auteurs en jaartal

De verwijzing in de tekst bevat in principe altijd de auteurs en het jaartal. Een van de belangrijkste wijzigingen van APA 6 naar APA 7 is dat de verwijzing in de tekst voor bronnen met drie of meer auteurs nu al vanaf de eerste verwijzing wordt ingekort. Je verwijst vanaf nu dus slechts de achternaam van de eerste auteur met ‘et al.’ erachter.

Verwijzing oud (APA 6): Baarda, Bakker, Julsing, Fischer & Van Vianen, 2017

Verwijzing nieuw (APA 7): Baarda et al., 2017

Tussen haakjes

Je kunt tussen haakjes of in de lopende tekst verwijzen. Tussen haakjes gebruik je bij twee auteurs geen komma, alleen een &-teken, bij drie of meer auteurs gebruik je meteen bij de eerste verwijzing de eerste auteur + ‘et al.’.

(Den Blauwen, 2018)

(Baarda et al., 2017)

In de lopende tekst

Wanneer je in de lopende tekst verwijst, vermeld je de auteur zonder het &-teken, maar als een normale opsomming. Het jaartal en de pagina(‘s) staan tussen haakjes op dezelfde manier als wanneer de hele verwijzing tussen haakjes staat.

Volgens Baarda et al. (2017) …

Volgens Den Blauwen (2018) …

Paginanummers

In het geval van een citaat, waarbij je verwijst naar iets op één pagina, dan zet je na het jaartal een komma, spatie, “p.” spatie en dan het paginanummer.

(Den Blauwen, 2018, p. 45)

Wanneer je naar meerdere pagina’s verwijst, gebruik je “pp.” en een streepje tussen de paginanummers, bijvoorbeeld:

(Den Blauwen, 2018, pp. 45-47)

of

Den Blauwen (2018, pp. 45-47) stelt dat…

Meerdere verwijzingen direct achter elkaar

Soms heb je meerdere bronnen die hetzelfde stuk tekst ondersteunen. Je zet dan alle verwijzingen, gescheiden door “;” samen tussen twee haakjes. Het alfabet bepaalt de volgorde (zonder tussenvoegsels).

(Van de Berg et al., 2016; Den Blauwen, 2018, p. 45)

Tips

  • Download gratis de Nederlandse handleiding APA 7 https://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen
  • Lees hier verder voor uitzonderingen bij bronvermeldingen in de tekst, zoals wanneer de auteur of het jaartal niet bekend zijn of wanneer je naar een website verwijst.
  • Lees hier ook over het toepassen van de APA-regels in de literatuurlijst en hier over het opmaken van figureren en tabellen volgens APA.

Kan je nog steeds door de bomen het bos niet zien? Wij helpen je graag met onze APA-check! Vraag direct aan via ons contactformulier.