Aanleiding

Hoe kunnen we helpen?

Je bent nu hier:
Print

De aanleiding van een scriptie: hoe zorg je voor een goed begin?

Natuurlijk vind jij je scriptie-onderwerp interessant! In je scriptie moet de aanleiding van je onderzoek ook voor de lezer relevant zijn. De aanleiding vormt het startpunt van je onderzoek en zet je in je inleiding van je scriptie. Maar: hoe schrijf je een goede aanleiding?

Wat is een aanleiding?

In de aanleiding geef je antwoord op de vraag: waarom is het belangrijk dat hier nu onderzoek naar gedaan wordt?

Vaak ontstaat de aanleiding vanuit een probleem, een wens of een gebeurtenis. Deze kan vanuit je stagebedrijf komen, maar ook omdat jij zelf je interesse hebt in een bepaald onderwerp of een probleem of een gat in de markt hebt ontdekt. Daarnaast kunnen er gebeurtenissen zijn, zoals politieke verkiezingen of economische problemen, die een reden zijn voor allerlei soorten onderzoek.

De aanleiding zou in principe één zin kunnen zijn. Uiteraard heeft het wel meer achtergrond en toelichting nodig. Zorg dat je in elk geval de drie elementen behandelt:

1. Waarom is het belangrijk?

2. Waarom is het actueel?

3. Waarom is onderzoek nodig?

Zo schrijf je de aanleiding van een scriptie in 3 stappen!

1. Je laat zien dat het onderwerp belangrijk en actueel is en er onderzoek nodig is. Laat zien dat jou onderzoek belangrijk is, bijvoorbeeld omdat het:

* bijdrage levert aan een maatschappelijk probleem

* de wetenschappelijke kennis op jouw vakgebied vergroot

* de opdrachtgever informatie geeft waarmee hij/zij de organisatie beter kan laten functioneren

2. Laat zien dat je onderzoek actueel is, bijvoorbeeld door:

* een opvallende bevinding uit recente literatuur of krant te pakken

* een wetswijziging te noemen

Kun je niets actueels vinden? Draai het dan om en laat zien dat iets al jaren een groot probleem is. Ook dat roept bij de lezer het gevoel op: het is goed dat daar nu wat aan gedaan wordt.

3. Nu duidelijk is dat je een belangrijk en actueel probleem te pakken hebt, wil je laten zien dat onderzoek nodig is. Dit kan door:

* bronnen te vinden waaruit blijkt dat er weinig onderzoek naar is gedaan, of dat bepaalde zaken onduidelijk of tegenstrijdig zijn.

* vanuit de opdrachtgever te betogen dat onderzoek nodig is. Vaak signaleert de opdrachtgever wel een probleem, maar weet hij/zij niet (zeker) wat de oorzaak ervan is en hoe het opgelost kan worden.

Tip 1: schrijf van groot naar klein

Het makkelijkste is om in je aanleiding van groot naar klein te werken. Je start bijvoorbeeld op het niveau van de maatschappij. Daarna ga je in op de specifieke literatuur en je sluit af met de organisatie. Dat laatste is extra handig, want dan heb je gelijk een mooi bruggetje naar de volgende paragraaf waarin je het probleem van de organisatie uit gaat diepen.

Tip 2: relevantie van onderzoek

In veel hbo-scripties moet je deze vraag in een apart tussenkopje ‘de relevantie van het onderzoek’ duidelijk maken. Heb je in de aanleiding van een hbo-scriptie al scherp neergezet waarom jouw onderzoek belangrijk is, dan kun je dat bij ‘relevantie van het onderzoek’ eenvoudig uitwerken.

Voorbeeld van een aanleiding

Stel je voor dat je bij een welzijnsorganisatie onderzoek doet naar de begeleiding van licht verstandelijk beperkte cliënten met schuldenproblematiek. Hoe zou je dan je aanleiding kunnen beginnen? Een kort voorbeeld.

Sinds de invoering van de Wmo van 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk geworden voor de schuldhulpverlening aan alle inwoners (Rijksoverheid, 2014). Onderzoeken van Divosa (2017) en het Nibud (2017) laten zien dat het aantal huishoudens met problematische schulden is toegenomen sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de schuldhulpverlening. Uit onderzoek van Westhof, De Ruig en Kerckhaert (2015) blijkt dat kwetsbare groepen in de maatschappij, waaronder licht verstandelijk beperkten en mensen met psychische problemen, vier keer zo vaak in de schulden terecht komen. Ook organisatie Welzijn+ ziet het aantal cliënten met schuldenproblematiek toenemen. Uit gesprekken met medewerkers komt naar voren dat zij niet altijd goed weten hoe zij deze cliënten kunnen ondersteunen. Wel merken medewerkers dat cliënten veel stress ervaren en regelmatig hun geldzorgen met hen willen bespreken. Welzijn+ wil ervoor zorgen dat cliënten op alle leefgebieden volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Om cliënten adequaat te kunnen ondersteunen wil de organisatie daarom onderzoek laten doen naar de wijze waarop zij cliënten met (dreigende) schuldenproblematiek beter kan begeleiden.

Het onderzoek is dus belangrijk, omdat er een groeiend maatschappelijk probleem is, namelijk kwetsbare mensen in schuldenproblematiek.

Het onderzoek is actueel. omdat dit wordt aangetoond door recent onderzoek én het is een actuele vraag voor bedrijf Welzijn+.

Er is onderzoek nodig, omdat Welzijn+ een nieuwe begeleidingswijze wil ontwikkelen.

Twijfel je toch nog of de aanleiding van je scriptie wel goed uit de verf komt? Kies voor onze scriptiehulp en weet dat je op de juiste weg zit! Of plan direct een kennismakingsgesprek in:

Tags: