Hoeveel interviews moet ik doen?

Hoe kunnen we helpen?

Je bent nu hier:
Print

Hoeveel interviews moet ik doen?

Om er achter te komen hoeveel interviews je daadwerkelijk moet doen, moet je eigenlijk twee vragen beantwoorden:

  1. Hoeveel interviews verwacht de opleiding dat ik doe?
  2. Hoeveel interviews zijn er nodig voor een goed onderzoek?

 

De verwachting vanuit de opleiding

  • Als je alleen interviews en literatuuronderzoek doet, wordt er vaak van je verwacht dat je meer interviews doet dan wanneer je naast interviews ook nog een enquête doet.
  • Interview je een wat moeilijkere doelgroep, dan worden er minder interviews van je verwacht dan als je een makkelijkere bereikbare doelgroep kiest. Interview je met een tolk Eritrese statushouders dan zullen beoordelaars veel blijer zijn met acht interviews dan wanneer je acht interviews doet bij de organisatie waar je zelf werkt.
  • Levert je scriptie 30 ECTS op? Dan worden er meer interviews verwacht dan bij 14 ECTS.
  • De student moet het aantal interviews doen dat is afgesproken binnen de opleiding. Om de een of andere reden zijn dat er vaak tien.

Deze criteria vanuit de opleiding hebben eigenlijk niet veel te maken met of je wel of niet een goed onderzoek doet. Wel snijden zij een belangrijk aspect aan: haalbaarheid. In je scriptie wil je graag laten zien dat je een goed onderzoek kunt doen. Daar hoort ook bij dat je laat zien dat je keuzes maakt en rekening houdt met de hoeveelheid tijd die je hebt.

 

Hoeveel interviews zijn genoeg voor een goed onderzoek?

Hoeveel interviews nodig zijn wordt voor een groot deel bepaald door je onderzoeksdesign. Soms gebruik je de interviews om één bepaalde deelvraag te beantwoorden. Je wilt bijvoorbeeld weten hoe een gemeente het schuldhulpverleningsbeleid heeft vormgegeven en interviewt daar een paar beleidsmedewerkers voor. Of je wilt weten welke ontwikkelingen er volgens experts zijn op een bepaald gebied, bijvoorbeeld de afvalverwerking van plastic in Nederland. Dan heb je over het algemeen aan drie tot vijf interviews wel genoeg. Vanaf drie interviews wordt het trouwens ook makkelijker om je resultaten te beschrijven. Interview je bijvoorbeeld twee respondenten dan ben je vaak aan het worstelen. De een zegt dit. De ander dat. Dan is het lastig om daar een soepel verhaal van te maken.

Het kan ook zijn dat interviews de belangrijkste input zijn voor het antwoord op jouw onderzoeksvraag. In dat geval wil je natuurlijk meer interviews doen.

Bij de selectie van wie je gaat interviewen houd je natuurlijk goed in de gaten of de respondenten je vragen kunnen beantwoorden.

Voorbeeld: Aan iemand die drie maanden bij een organisatie werkt, ga je niet vragen hoe hij de reorganisatie van 1,5 jaar geleden heeft ervaren.

Soms ontkom je er niet aan om mensen te interviewen die minder betrokken zijn bij je onderwerp. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe klanten van een organisatie. Tijdens het interviewen kom je erachter dat zij wel een keer wat gekocht hebben, maar zich maar weinig herinneren over hoe de aankoopbeslissing is verlopen en hoe de winkel eruitzag. Als je vermoedt dat respondenten weleens wat minder zouden kunnen afweten van je onderwerp of daar misschien wat minder in geïnteresseerd zijn, dan is de kans aanwezig dat je interviews minder bruikbare informatie opleveren. In dat geval is het handig om wat meer interviews te plannen. Bijvoorbeeld vijftien of zelfs twintig. Dat lijkt veel, maar dit soort interviews duren vaak minder lang. Dat scheelt.

Interviewresultaten kun je over het algemeen niet snel generaliseren. Je hebt dan net als bij een enquête veel respondenten nodig om te kunnen stellen dat de conclusies die jij trekt over jouw respondenten ook gelden voor de hele onderzoeksgroep. Soms kan het wel zijn dat je respondenten interviewt die qua kenmerken verschillen. Je interviewt bijvoorbeeld zowel ouderen als jongeren over welke tv-reclames hen aanspreken. Het zou kunnen dat ouderen daar anders over denken dat jongeren. Er is dan in onderzoekstaal sprake van een niet homogene groep. Dat wil zeggen dat respondenten op voor het onderzoek belangrijke kenmerken van elkaar verschillen. Door wat meer interviews te doen en aandacht te besteden aan de selectie van respondenten, kun je rekening houden met verschillen binnen een onderzoeksdoelgroep.

In het overzicht onze richtlijnen voor het aantal interviews.

Richtlijnen aantal interviews per type

Type Aantal Toelichting
Klanten 15 Het komt vaak voor dat klanten weten weinig over het bedrijf, daarom kan je er beter wat meer interviewen. Omdat zij niet altijd even betrokken zijn bij de organisatie, geven zij niet altijd even uitgebreide antwoorden.

Klanten kunnen flink  verschillen voor wat betreft hun achtergrondkenmerken (jong / oud, laagopgeleid / hoogopgeleid) en ook is er vaak een groot verschil tussen grotere en kleinere klanten.  Als een groep niet heel erg op elkaar lijkt (niet homogeen is) heb je over het algemeen meer interviews nodig.

Cliënten 15 Cliënten kunnen soms meer, soms minder afstand hebben tot de organisatie. Ook als zij dagelijks met de organisatie te maken hebben, kan het voorkomen dat zij maar weinig weten of weinig ervaring hebben met de organisatie.

Cliënten kunnen heel erg verschillen voor wat betreft hun achtergrondkenmerken (jong / oud, laagopgeleid / hoogopgeleid).  Als een groep niet heel erg op elkaar lijkt (niet homogeen is) heb je over het algemeen meer interviews nodig.

Sommige cliënten hebben door hun achtergrond (verstandelijke problematiek, psychiatrische problemen, taalproblemen) moeite met geïnterviewd worden. Zij kunnen geen lang interview aan, geven korte antwoorden en het interview kan niet te ingewikkeld zijn. Als dat zo is, kun je beter wat meer kortere interviews afnemen.

 

 

Experts

 

 

3-5 Experts kunnen je veel informatie geven doordat zij veel weten van een specifiek onderwerp. Daarom hoef je er minder van te interviewen. Wel hebben experts soms een hele sterke eigen mening. Daarom is het belangrijk om meerdere experts te interviewen. Zou je maar een expert interviewen dan vertekenen je resultaten heel erg, omdat je dan alleen de mening van één expert hebt.
Specialisten op een bepaald onderwerp 2 Het kan zijn dat je hele specifieke informatie nodig hebt, bijvoorbeeld over de meerjarenstrategie van een mkb-bedrijf. Dan is het voldoende om twee personen te interviewen. Interview je maar een persoon dan worden de resultaten mogelijk te veel gekleurd door de mening van een persoon.
Medewerkers van de organisatie waar je onderzoek doet 10 Medewerkers van de organisatie waar je je onderzoek doet weten vaak veel van je onderwerp, zeker als dat te maken heeft met de eigen organisatie. Heel veel interviews zijn niet altijd nodig. Aan de andere kant wil je ook vaak meerdere afdelingen in je onderzoek betrekken. Of je wilt zowel leidinggevenden als uitvoerend medewerkers interviewen. Daardoor kom je toch al snel aan tien interviews. Medewerkers van de organisatie zijn vaak makkelijk bereikbaar. Dat kan ook een reden zijn om wat meer interviews af te nemen.
Andere organisaties 6 Bij sommige onderzoeken wil je een aantal andere vergelijkbare organisaties interviewen om erachter te komen of bij hen dezelfde problematiek speelt en hoe zij daarmee omgaan. Mogelijk kan jouw organisatie wat leren van hun aanpak.

Als je dit soort organisaties gaat interviewen, heb je voldoende respondenten nodig. Het komt namelijk regelmatig voor dat organisaties toch met hele andere zaken bezig zijn en je daardoor maar weinig informatie kunnen geven. Meestal is het praktisch niet haalbaar, maar als het even kan probeer dan om twee personen per organisatie te interviewen. Dat vergroot de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

Tags: