Onderzoeksmethoden

Hoe kunnen we helpen?

Je bent nu hier:
Print

5 vragen die beantwoord moeten worden in het onderzoeksmethoden hoofdstuk:

Het doel van het methodologiehoofdstuk is dat je aan de lezer uitlegt hoe je onderzoek hebt gedaan en welke keuzes je daarin hebt gemaakt. In het onderzoeksmethoden hoofdstuk geef je antwoord op vijf vragen:

  1. Welk type onderzoek past het beste bij mijn onderzoeksvraag?

Je wilt de lezer graag uitleggen waarom je voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek hebt gekozen. Of voor een combinatie daarvan. Sommige opleidingen willen dat je je onderzoek nog verder typeert. Een veelgebruikt onderscheid is bijvoorbeeld het onderscheid tussen verkennend (explorerend), beschrijvend en toetsend onderzoek. Er zijn allerlei manieren om je onderzoek zo’n label op te plakken. Het makkelijkste is vaak om het boek over onderzoek doen dat in de opleiding gebruikt wordt erbij te houden en aan de hand daarvan je onderzoek te typeren.

  1. Welke onderzoeksmethode past het beste bij mijn onderzoek?

Onderzoek doen kan op allerlei manieren. Je hoeft niet bij elk onderzoek interviews te doen of een enquête af te nemen. Soms gebruik je meer dan een onderzoeksmethode. Wanneer je antwoord wilt geven op deze vraag kan het helpen om een-voor-een de verschillende onderzoeksmethoden af te lopen en jezelf de vraag te stellen: wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van deze onderzoeksmethode. Soms spelen praktische overwegingen een rol. Van de opdrachtgever mag je bijvoorbeeld geen interviews onder cliënten doen, terwijl dat het beste zou passen bij je onderzoek. Als je dat noemt, dan is het voor de lezer al veel duidelijker waarom je bepaalde keuzes maakt.

  1. Hoe ziet je meetinstrument eruit?

Hoe goed je onderzoek is, wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe je meet. Het is daarom belangrijk om uit te leggen hoe je onderzoeksinstrument in elkaar zit. Bijvoorbeeld:

  • Hoe ziet je observatieformulier eruit?
  • Voor welke topics heb je gekozen bij je interviews en hoe vraag je die uit?
  • Welke keuzes heb je gemaakt bij het maken van de vragen van je enquête?
  1. Hoe heb je data verzameld?

In de praktijk blijkt vaak dat het niet altijd lukt om al je gegevens te verzamelen op de manier waarop je dat voor ogen had. Het lukt bijvoorbeeld niet om

voldoende enquêtes te laten invullen. Daarom is het extra belangrijk dat je alle belangrijke stappen die je hebt gezet om je gegevens te verzamelen verwoordt in het onderzoeksmethodenhoofdstuk.

  1. Hoe heb je de gegevens geanalyseerd?

Nadat je hebt verteld hoe je de gegevens hebt verzameld, is de logische vervolgstap dat je verteld hoe je de gegevens hebt geanalyseerd.

Bonus: betrouwbaarheid en validiteit

Sommige hogescholen willen graag dat je in het onderzoeksmethodenhoofdstuk wat vertelt over de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek. Dat zijn twee lastige stukken tekst om te schrijven. Op deze pagina leggen wij zo eenvoudig mogelijk uit wat validiteit is en hoe je daar in je scriptie wat over kunt vertellen. Hier vind je onze blog over betrouwbaarheid.

 Schrijftips

  1. In het onderzoeksmethoden hoofdstuk vertel je hoe je je onderzoek hebt gedaan en waarom. Vaak is het makkelijk om eerst uit te schrijven hoe je je onderzoek hebt gedaan. Als je dat duidelijk hebt neergezet, is het vaak makkelijker om toe te lichten waarom je die keuzes hebt gemaakt.
  2. Als je toelicht welke keuzes je hebt gemaakt, kun je gebruikmaken van boeken over onderzoek doen. In die boeken staan vaak nuttige argumenten die je kunt gebruiken om een bepaalde keuze toe te lichten.

 

Tags: